-- Gevonden voorwerpen --


Welkom op deze site, waarop gevonden voorwerpen (eigenlijk onderwerpen) staan. De inhoud is wisselend,
afhankelijk van wat er zoal gevonden wordt op het Internet. Ook staan er mogelijk interessante verwijzingen
naar andere sites op.

Op het moment van schrijven (Feb. 2006) is de site nog niet compleet up-2-date. Dat wil zeggen dat
er nog verwijzingen of links op staan die mogelijk niet (meer) kloppen. Hier wordt aan gewerkt.harm eyes
djov

pic16f84

Harm Eyes

De officiële DJOV-site

De TC - site

Big Brother is watching!
Timeless :)

Laatste update in 2000

Laatste update in 2000


jk start getting frustrated yolino

De JK-site

TuCamels WinEmu

Yolino

Regelmatig updates

'Build as is'

Spaanse koop- en verkoopsitePas in 2012 het spoornet in orde
Ergerlijk: Hart van Nederland
Icoon Spoor Volgens spoorbeheerder ProRail duurt het nog tot 2012 tot het spoor in Nederland weer op orde is. Dat jaar zijn de omvangrijke onderhoudswerkzaamheden voltooid. Het spoor moet dan veel robuuster zijn dan nu. Grote storingen aan bijvoorbeeld computersystemen of wissels moeten dan tot het verleden behoren.

De afgelopen jaren heeft ProRail betrekkelijk eenvoudig onderhoud uitgevoerd. "We hebben eerst het laaghangend fruit geplukt. Nu zijn de ingewikkelde systemen aan de beurt", waarschuwde directeur Bert Klerk van ProRail.

De Nederlandse Spoorwegen (NS) noemde het achterstallig onderhoud als een van de oorzaken dat het de doelstellingen vorig jaar niet haalden. Er reden meer treinen niet op tijd dan beloofd. Een aantal grote computerstoringen gooide het afgelopen jaar het treinverkeer behoorlijk in de war.

De samenwerking tussen de NS, ProRail en de aannemers blijkt tijdens dergelijke calamiteiten stroef te verlopen. "Mensen spreken een verschillende taal", zei Klerk vanmiddag. Om het overleg tussen alle betrokkenen soepeler te laten verlopen houden de drie partijen een proef met een crisiscentrum. Dat is opmerkelijk omdat de bedrijven jaren geleden juist van elkaar zijn gescheiden.

Klerk wist verder te melden dat de informatievoorziening op de stations in 2008 flink moet zijn verbeterd. Dan moeten op alle stations de huidige panelen waarop te zien valt hoe laat de trein aankomt, vervangen zijn door plasmaschermen die actuelere informatie geven.

bron: http://frontpage.fok.nl/nieuws/62293

In 2007 gaat het spoorboekje compleet om, dus als we dit persbericht in de overweging meenemen, dan zou vanaf 2012 ook echt dé 86,5 pct gehaald moeten worden...
Icoon Televisie Ik erger me al tijden aan de lange onderbrekingen tussen films door, beter bekend als de reclameblokken. Helemaal groen en geel erger ik me aan het 'Hart van Nederland'. Om me kritiek kenbaar te maken bij SBS6, stuurde ik ze een mailtje. Hieronder staat het antwoord:

Beste kijker,

Vriendelijk bedankt voor uw mail.

SBS werkt met een horizontaal programmaschema zodat de kijker weet op welk tijdstip hij onze vaste programma's kan verwachten. Het nieuwsprogramma Hart van Nederland, ons best bekeken programma, is bijvoorbeeld live geprogrammeerd tussen 22.30 en 22.45 uur. Bij een film die langer dan 2 uur duurt kan het dus gebeuren dat deze onderbroken wordt door Hart van Nederland. Wij kondigen een dergelijke onderbreking altijd aan in de gidsen (en kranten, internet en teletekst), zodat mensen hier van tevoren rekening mee kunnen houden. We proberen deze manier van uitzenden uiteraard te voorkomen, maar we willen met onze programmering zowel de filmliefhebbers als de vaste Hart van Nederland-kijker tegemoet komen.

Kijkcijferonderzoek heeft uitgewezen dat de meeste mensen geen problemen hebben het de onderbreking van een film door 'Hart van Nederland'. SBS 6 constateert geen teruggang in kijkcijfers na de break met dit programma.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.


Met vriendelijke groet,

Publieksvoorlichting
Afdeling Communicatie
SBS Broadcasting B.V.
Quintet Office Park
Rietlandpark 333
1019 DW Amsterdam


OK. Dank voor uw reactie, echter, een aantal zaken zijn me nu nog niet duidelijk. Waarom wordt er dan toch af en toe geschoven met het HvNL-blok? En, Hoe is dat kijkcijferonderzoek uitgevoerd?...Yolino, a fresh new website containing Spanish classifieds.

At glance the site looked very inviting, so I started surfing this site. To test the user-friendly-ness, I made a search for a car and an apartment. What surprised me the most was that Yolino was very fast. The pages loaded in no time, it was really fast. Then the content was very useful also. The car I was looking for was found quickly with the help of an extra fine-tune search. This fine-tuning can be done within a list of results. The search for an apartment also went very fast. The thing I was looking for appeared on the screen in merely seconds. I told you this site is fast.

The layout of the primary functions, as placing an ad or editing one is well thought of. This site is easy to use, even for someone with no internet experience. As told before, main functionality is there where you expect it. The given categories are also complete. All the stuff you're looking for is there within a single click. You even have the possibility to see a complete list of all the ads per category, apart from the standard summary. That's why I found my wanted items that fast.

Another handy option is the possibility to filter the ads on different Spanish regions. Now browsing for stuff is giving you more fun. Never get disappointed again in discovering that the product in which you are interested is located 500 miles away. It's usually not a problem for small things because they can be mailed to you, but there are lots of goods such as cars, motors, etc. which needs your personal closer look.

Minimal efforts are needed when placing an ad especially when using "Mis Anuncios" (My Ads). Nice extra feature are the sponsored options, for a bargain you can highlight your ad, make a bold title or submit the URL of your website.

Now something else. Take the colours. The look and feel of this site very fresh and eye catching. The design is not something you see every day. Friendly looking colours give rest to the eye. No busy flickering banners or other diverting content.

Last but not least Yolino always has fresh content. When an ad is placed, it expire's after one month. The user has the possibility to extend this period with one extra month. After that the ad is removed. This results in the most fresh content I've seen compared with other similar websites.

See for yourself, this site is a winner.

www.yolino.com, anuncios de segundamano

U bent bezoeker teller op deze site


statistieken made with vi best viewed with eyes open all resolutions Valid XHTML 1.0 Transitional

Copyleft (c) 1998-1999-2000-2006 Antoine Schonewille